Find hurtigt en klub

En dojo er ethvert sted, inde- eller udendørs, hvor medlemmer samles for at træne stilarten. En dojo kan være et lokale der bruges i mange år, eller en skovlysning der bruges én gang. Denne fleksibilitet eller forståelse af, at det er medlemmerne der ER dojoen, har altid haft betydning for hvor man kunne træne Ninsei Do. Vi åbner klubber, hvor der er medlemmer med interesse, og vi lukker - eller flytter klubber derhen hvor medlemmerne flytter hen.
Det betyder mindre for os, at kunne sige, i den by har der være klub i 25 år eller mere, langt vigtigere er, at være der hvor medlemmerne er!
Det seneste eksempel på dette er, at Ninsei Do Aarhus er flyttet til Hammel, for både at få bedre lokaliteter, men også fordi de bærende kræfter i klubben, er flyttet dertil.
En træningsgruppe er som ordet siger, en gruppe af medlemmer der mødes og træner sammen, eller som arrangerer fælleskørsel til træningslejre. Træningsgrupper er skridtet lige før stiftelse af en klub.

find en klub
priser

HVAD KOSTER DET?

  • 11 - 14 år (UNG) 115 kr. pr. mdr.
  • Fra 15 år (VOK) 239 kr. pr. mdr.
  • Passiv (PAS) 60 kr. pr. mdr.
  • Når du betaler kontingent i en klub, kan du træne gratis i alle andre klubber.

Online indmeldelse

Indmeldelse her gælder alle klubber!

Alle klubber i Ninsei Do benytter sig af online indmeldelse. Dette skyldes de nye skrappe regler for datasikkerhed, som Ninsei Do vil gøre alt for at overholde.
Selve indmeldelsen sker via dette link:
Online indmeldelse i Ninsei Do klubber
Klik på linket og udfyld felterne.
BEMÆRK! for at undgå spam og falske indmeldelser, er det nødvendigt, at indtaste et password, som du får i klubben.
Hvis du har problemer med tilmelding, så skriv til os:

online indmeldelse
betalingsservice qr kode

Betalingsservice

Den billigste løsning

VIGTIGT! Dette skal du først gøre når du har fået tilsendt dit kunde/medlemsnummer!
Når din online indmeldelse er registreret, får du tilsendt dit kunde/medlemsnummer, hvorefter du skal tilmelde dig betalingsservice.
Scan QR koden eller klik på nedenstående link, så kommer du direkte til Betalingsservice:
Betalingsservice online tilmelding
Klik på linket og indtast dit kundenummer samt dine personlige oplysninger, så går resten af sig selv.
Hvis du har problemer med tilmelding, så skriv til os:

Hvad er Ninsei Do

Stilart tilpasset personen - ikke personen tilpasset stilarten

Ninsei Do er et komplet kampsystem med teknikker til al form for ubevæbnet kamp, lige fra simpelt selvforsvar overfor en utrænet modstander der skal pacificeres på en nænsom og værdig måde og til fuld skrue i selvforsvar overfor aggressive mennesker hvor alt har slået klik.
Vi kan forsvare os imod alle tænkelige våben, og vi kan samle dem op og selv bruge dem effektivt i nødværge, hvis situationens alvor kræver dette.

selvforsvar
Ninsei Do logo

Den ydre synlige klinge

den indre klinge

I logoet er en reference der både skal tolkes bogstaveligt - vi træner med og kan bruge alle våben, og som skal tolkes symbolsk i udtrykket den indre klinge.
Den synlige klinge er ret indlysende, vi træner med alle typer af traditionelle våben relateret til Japansk kampkunst. Våbentræning er yderst vigtig i Ninsei Do, men vores tilgang til denne træning er ganske pragmatisk!
Vi bukker ikke for redskaber eller våben! Man smider ikke med sin skruemaskine og man smider ikke med sit sværd - men vi bukker heller ikke for hverken det ene eller det andet redskab.
Begrebet den indre klinge er svært at forklare for mennesker der ikke har oplevet vold eller fare, hvilket heldigvis mange har være forskånet for.
Helt simpelt og ikke fyldestgørende er at betragte det som viljen til at udstråle og udføre konsekvens!

Balance

den indre og den ydre

Nu tænker du måske balance som i at holde ligevægten, og det er også delvis rigtigt. At være i balance og harmoni i alle bevægelser, er en del af træningen, men det vigtigste er den mentale og åndelige balance. At lære mennesker hårde effektive kampteknikker uden samtidig at arbejde med de mentale og åndelige aspekter, det er ganske enkelt uforsvarligt! Derfor er der både yoga, meditation og især spirituelle øvelser i Ninsei Do. Denne del af træningen omtaler vi som Ninpo, der både har rødder i shintoisme og buddhisme, samt i vestlig spiritualitet – meget i tråd med rigtigt mange spirituelle menneskers måde at tænke og leve på, uden at de måske har reflekteret over hvor de har det fra.

Er Ninsei Do en trosretning?

Svaret vil være nej – med et lille ja!

I Ninpo er der tydelige referencer til både japansk shintoisme, shingon og tendai buddhisme, med esoteriske og naturspirituelle elementer hvor man tror på at alt har en sjæl og at der både findes positive og negative naturkræfter, der påvirker menneskers liv.
Vi arbejder med åndedrætsøvelser og ritualer i form af mantra (energilyde/sætninger) og mudra (håndtegn). Ydermere arbejder vi med Godai - de fem elementer udtryk ved bevægelse og Gogyo - de fem elementer set fra et spirituelt niveau.
I almindelig yoga er der ligeledes både mantra og mudra og jeg tvivler på at udøverne tænker på dette som en trosretning - og det gør vi heller ikke!
Men vi må erkende, at spiritualitet af mange betragtes som en trosretning.
Vi har ikke nogen kamidana (hylde med religiøst skrin relateret til shintoisme), der ellers er typisk for alle kampstilarter forbundet med Japan.
Vi tilbeder ikke noget, men anerkender at der er en højere bevidsthed eller intelligens og at vi mennesker har langt mere potentiale til at skabe vores egen virkelighed, end vi er klar over.
I Ninpo træningen arbejder vi meget med at skærpe vores sanser, herunder især det folk kalder den 6 sans, der er en fysisk sans på lige fod med de andre sanser, men som de fleste har glemt hvordan man bruger aktivt. Denne træning er den direkte årsag til, at alle der har trænet mere end et halvt år, samstemmende vil sige - jeg var lige gået, inden der blev ballade. Det er ret effektivt selvforsvar, bare aldrig at være der, hvor tingene ramler sammen.

Der er mange - måske de fleste? mennesker der ikke rigtigt lever, men bare eksisterer. De fødes, spiser, får børn, arbejder og dør, uden nogensinde at have opdaget hvor fantastisk livet er, hvis man løfter hovedet og kikker ud af hamsterhjulet.
Reflektioner over livet og hvordan det leves, er også en del af Ninpo læren.

Hvordan begyndte det?

Uddrag fra bogen om Ninsei Do, skrevet af stilartens grundlægger

Det hele begyndte sidst i 1960’erne, sat i gang af en ekstrem voldelig stedfar, senere et knivoverfald, et skoleskift hvor bydrengen kom på landet og skulle afprøves og endnu et knivoverfald.
Disse oplevelser skabte et dybtliggende ønske om frihed fra andres kontrol over mit liv, og især frihed fra andres fysiske eller mentale overgreb.
Længe var det nok med rå styrke og grænseløs aggression - udviklet af mange slag på hovedet. Men det blev ikke ved med at virke, styrke og raseri kunne ikke matche teknikker. Derfor skulle der noget andet til, og det blev kampsport, der ikke var helt let at opdrive dengang i midsten af 1970'erne.
Boksning, flere forskellige karatestile, jiu-jitsu, kungfu og faktisk alt hvad der kunne opdrives, blev udforsket i de følgende år. Enkelte i få år, andre træner jeg stadig. Det gav en masse erfaring og mange skader. Efterrationaliseret var det noget rod, der kun gav problemer med at forstå kernen i hver stilart.
I de år blev der taget rigtigt mange notater, der på et tidspunkt blev uoverskuelige og nødvendiggjorde en massiv indsats for at sortere og sætte i system, hvilket var begyndelsen til Ninsei Do strukturen.
Som ganske ung faldt jeg i vandet og gik til bunds. Liggende dernede kikkende op gennem vandet – tænkte jeg, her bliver jeg. Det tror jeg satte min indre spiritualitet i omdrejninger. Richard samlede mig op – hvis jeg husker ret, men op kom jeg da.
Min generation voksede op med filmen Kung Fu med David Carradine, hvor det bærende element i hovedpersonens udvikling netop var spiritualitet, den indre udvikling. En spiritualitet der var frustrerende fraværende i de forhåndenværende kampstile.
I midt firserne kom jeg i kontakt med oprindelig ninjutsu på en træningslejr hvor jeg deltog i min hvide karate-gi fuld af ild-element og høj på min egen voldsomme styrke. I bund og grund var det ikke en god træningslejr, men i et kast af en træningsmakker havde jeg en ubeskrivelig oplevelse af harmoni, styrke og spirituel samhørighed, der som et elektrisk stød, sagde at denne stilart var min vej.
Fra da af, har vejen været ret snorlige frem til det Ninsei Do der nu trænes, hvori mere end 11 forskellige stilarter er absorberet og trænes i klubberne, alt sammen på et solidt fundament af traditionel japansk krigskunst.

Principper og metoder

teori - praktik

Lige siden det første primitive menneske samlede en sten op og klaskede i naboens hoved for at stjæle dennes mage, har der være kamp imellem mennesker.
At slå hul i naboens hoved med en sten er et princip hvor metoden er brug af stenen.
Principper er evige så længe mennesker er bygget som vi er – to ben, to arme, krop og hoved. Derfor vil der være principper for kamp udviklet for mange år siden, der er præcis ligeså anvendelige i dag, som dengang.
Det der forandrer sig og skifter fra generation til generation, eller fra i går til i dag, det er metoden!
Hvordan princippet for nedkæmpning af en modstander omsættes til nutidig effektiv metode, det er hele nøglen!
At træne noget traditionelt er typisk træning i principper, hvilket er måden hvorpå viden videregives til næste generation. Trænes der kun traditionelt, lærer man kun principper og misser derved den metode der passer til den tid vi lever i. Omvendt, trænes der udelukkende metoder, er der ikke noget at give videre ud over en sten, og der er en reel risiko for, at blive forældet.
I Ninsei Do bruges der rigtigt mange ressourcer på at udvikle metoder ud fra de gamle principper, der passer til dagens gadebillede. For 10-15 år siden var baseballbat noget af det mest anvendte overfaldsvåben, hvor det i dag er kniv. Dengang brugte vi mange timer på at træne alle mulige aspekter af forsvar imod baseballbat, hvilket i dag, er nedprioriteret meget til fordel for forsvar imod kniv der er langt farligere og langt vanskeligere at forsvare sig imod.
Ninsei Do er i evig udvikling og evig kvalitetskontrol, holdt op imod erfaring fra vagter, dørmænd, soldater, politi og ikke mindst helt almindelige mennesker der har brugt Ninsei Do til at beskytte sig selv eller dem de holder af.

Hvad træner vi?

ganske kort - alt!

Vi træner alle tænkelige former for kamp og selvforsvar!
Bevæbnet – ubevæbnet, stående – liggende, i vand – på sne (hvis vi kan finde noget!), med åbne øjne – lukkede øjne eller i mørke.
Fuld skrue for de hårde nysere, og blidt men effektivt for de mere forsigtige.
En mod en, en mod mange, mange mod en.
Nødværge for tredjepart, bodyguard for familie.
Du lærer teknikker svarende til karate, jiu-jitsu, escrima og noget ingen andre har.
Kast og gulvkamp, fastholdelse og nedtagning.
Alt med våben, korte og lange, skarpe og skydende.
Alt sammen pakket ind i Ninpo!
Det havde været lettere at skrive - vi træner alt!

Grader og bælter

Vejen derhen er opgaven – ikke at nå frem!

Ninsei Do er en japansk inspireret kampstil og bruger derfor både gi og bælter. Hos os er der 6 bæltefarver - hvid - gul - grøn - blå - brun - sort. Sortbælte er inddelt i graderne 1 til 10 dan.
Vi har ikke halve grader eller børnegrader. 1 dan - 1 grad af sort bælte kan først opnås fra det fyldte 18 år.
Da alle klubbers medlemmer kan træne i alle klubber, er bælternes primære funktion at give et hurtigt overblik over sammensætningen af elevfærdighederne. Det mindsker risikoen for skader.
Hvis dit fokus er at blive sortbælte, så dropper du ud af træningen, når du kommer til 1 dan. Så hav fokus på vejen og ikke målet, for der er ikke noget mål, kun evig udvikling.
Det er ikke alle teknikker der passer til alle kroppe og alle aldre! Derfor er Ninsei Do udviklet således at det er kampstilen der skal tilpasse sig til eleven og ikke omvendt.
Hvor længe det tager et nyt medlem at opnå 1 dan - sortbælte, afhænger i høj grad af elevens træningsintensitet, men faktum er, at der skal knokles meget hårdt for at bliver sortbælte hurtigere end 8 år!
Graduering i Ninsei Do er ikke en eksamen eller en test med censorer, der stirrer olmt på eleverne. Det er en helt almindelig ualmindelig træning, hvor eleverne kan bevise at de er nået videre.

Privatlivspolitik

GDPR

Privatlivspolitik for NINSEI DO ApS, Ninsei Do klubber og foreninger. Gyldig fra 1. marts 2018

Ninsei Do dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for dit medlemskab og din træning i klubber og foreninger tilhørende Ninsei Do.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

NINSEI DO ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Jesper Ljungquist
Adresse: Stubbekøbingvej 263, 4800 Nykøbing F.
CVR: 37769452
Telefonnr.: 6048 1978
Mail: info(at)ninseido.dk
Website: https://www.ninseido.dk

Vi behandler følgende personoplysninger

Almindelige personoplysninger for medlemmer, ledere og trænere:
For- og efternavn; adresse; indmeldelsesdato; fødselsdato; mobil nr.; e-mail; køn; grad og gradueringsdato; klubfunktion.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
CPR-numre på den person der opretter kontingent betalingsaftalen, samt på ledere, undervisere med mere, der løser opgaver for klubben/klubberne, i henhold til reglerne om dokumentation for indhentning af børneattester.
Klubbernes formand indhenter oplysninger vedrørende børneattester via Politiets formular til dette.
Når denne formular modtages retur, og det konstateres, at der ikke er nogen anmærkning, destrueres denne formular straks.

Hvordan vi indsamler oplysninger om dig

Normalt får vi alle oplysninger fra dig, via den online indmeldelse.
Børneattester fås fra Politiet.
Vi indsamler ingen oplysninger fra Facebook eller andre sociale platforme.
Oplysninger om opnåede grader og deltagelse i træning og uddannelse, indsamles via klubberne og disses trænere/ledere.
Ingen af vores websider sætter eller anvender cookies!

Ninsei Do's formål med behandling af dine personoplysninger

Ninsei Do ApS, klubber og foreninger, behandler dine personoplysninger for at kunne administrere kontingentopkrævninger, planlægge træningsaktiviteter og gradueringsplaner for din træningsmæssige fremgang og udvikling, samt for at kunne bevare et overblik over dine opnåede kompetencer og uddannelse.
Vi behandler ligeledes dine personoplysninger for at kunne overholde lovkrav til foreninger og klubber, herunder folkeoplysningsloven.
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene/værge efter samme retningslinjer.

Hvem der har adgang til dine oplysninger

Den dataansvarlige for Ninsei Do ApS, er den eneste der har adgang til samtlige medlemmers data. Hver lokalklubs formand og kasserer, har adgang til de respektive klubbers medlemsdata. I Honbu Dojo, der er moderklubben, ophænges i henhold til gammel Japansk tradition en æresplakette, hvorpå er anført en elevs navn samt aktuel grad. Det er valgfrit om eleven ønsker en sådan plakette ophængt og den nedtages eventuelt ligeledes efter ønske fra pågældende elev, eller ved ophør af medlemskab.

Videregivelse af dine personoplysninger

Ninsei Do ApS, klubber og foreninger, videregiver kun dine almindelige personoplysninger i relevant og nødvendigt omfang til kommunernes folkeoplysningsudvalg, specialforbund og idrætsråd, herunder DIF, DGI, DGI’s landsdelskontorer samt lokale sportsråd.
Videregivelse af disse oplysninger om både medlemmer, ledere og trænere til disse specialforbund og idrætsråd, finder kun sted i det omfang, dette er nødvendig, for at opretholde medlemskab af disse forbund, samt for at overholde folkeoplysningsloven.
Oplysninger om ledere/trænere kan videregives til disse specialforbund, såfremt disse ledere/trænere individuelt giver udtryk for, at de ønsker, at modtage information vedrørende uddannelser og kurser afholdt af disse idrætsorganisationer.

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger basere sig altid på dit samtykke afgivet ved accept via den online indmeldelsesformular.
Din online indmeldelse kan kun afsendes såfremt du har markeret dit samtykke i feltet "Ja! Jeg har læst, og er indforstået med, ovenstående retningslinjer!".
Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, hvilket er at regne som en udmeldelse af Ninsei Do, Ninsei Do's klubber og foreninger.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring!

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af Ninsei Do klubber og foreninger.
Såfremt du giver udtryk for, at du ønsker dine oplysninger slettet straks ved ophør af medlemskab, gøres du opmærksom på, at oplysninger om grader samt opnåede kompetencer, IKKE kan genskabes efter sletning, og at der derfor ved fornyet medlemskab, skal startes forfra med laveste begynder grad.
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
- Retten til at blive oplyst om hvordan vi behandler dine data
- Retten til indsigt i egne personoplysninger
- Retten til sletning
- Retten til begrænsning af behandling
- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
- Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.